Tornevangsvej

BIRKERØD – anlægning af nye vejbaner, cykelstier og fortove, inkl. kloak.

Samlet entreprisesum: 7.800.000 kr. ekskl. moms.