Sortebrødre Torv, Etape 1

Arbejdet omfatter alle anlægsgartnerarbejder i forbindelse omlægning af Sortebrødre
Torv i Roskilde, hvor ny markant beplantning og belægning skal medvirke til at
give området kvalitet og gøre det rart at opholde sig i.