Rudersdalsvej

Holte – Anlægning af nye cykelstier og fortove.

Samlet entreprisesum: 4.300.000 kr. ekskl. moms.