Referencer

Her kan du se nogle få udpluk af P.P. landskabs referencer.

Etablering af trafikdæmpende Griffenfeldsgade og P-pladser

Etablering af trafikdæmpende tiltag på Indre Nørrebro, Griffenfeldsgade og P-pladserne omkring Smedegade, Baggensgade, Thorupsgade, Todesgade, Gartnergade & Tømrergade for Københavns Kommune.

Grøn omdannelse af Stærevej, København NV

Entreprisen er et anlægsarbejde og omfatter primært 4 nye, hævede flader belagt med tegl i forskellige nuancer, lagt i sildebensforband samt med et mønster inspireret af stæreflokke, ”sort sol”.

Karen Blixen Plads – Belægning

Entreprisen var en del af det nye byrum på KU Søndre Campus med opførelse af et universitetstorv med cykelparkering og et stort grønt fælles friareal (Grønningen), som forbinder campus til Amager Fælled.

Karen Blixen plads – Beplantning

Beplantningen var en del af det store projekt på Karen Blixens Plads, hvor der skulle etableres grønne bakker og stier i området.

Superkilen ” Den Røde Plads”

Københavns Kommune – Superkilen “Den Røde Plads”

Projektet er en genetablering af nye belægninger på “Den Røde Plads” hvor nye teglklinker i fire farvenuancer og et alsidig mønster skal genetableres samt nye gummibelægninger ved lege og fitnessområdet.

Sortebrødre Torv, Etape 1

Arbejdet omfatter alle anlægsgartnerarbejder i forbindelse omlægning af Sortebrødre
Torv i Roskilde, hvor ny markant beplantning og belægning skal medvirke til at
give området kvalitet og gøre det rart at opholde sig i.

AAB afd. 13

Renovering af kloak og belægninger i gårdanlægget i AAB afd. 13.

Svanemølleruten – etape 4

Projektet er en udbygning af den grønne cykelrute ”Svanemølleruten”

Cykelruten løber fra Langeliniebroen til Østbanegade og følger Kystbanen befolkningstætte kvarterer. Den skal sikre at cyklister får en let fremkommelig, tryg og komfortabel cykelforbindelse.

Valby Langgade 24

Eksklusive taglejligheder beliggende på Valby Langgade 24, én total renovering inkl. udskiftning af tag. Luksus materialer er brugt overalt i projektet.

Fjordkilen

Projektet Fjordkilen var det vigtigt at bevare områdets eksisterende værdier og skaber en smuk indramning af den storslåede udsigt, kirken og den idylliske landsby.

Svanemølleruten- etape 3

Projektet er en udbygning af den grønne cykelrute ”Svanemølleruten”.

Svanemølleruten er en del af cykelruten der løber fra Ryparken Station til Langelinjebroen i grønne omgivelser. 4000-6000 cyklister bruger ruten hver dag.

Valby Langgade 65-67

Opførelse af 3 nye lejeboliger i tagetagen samt 2 erhvervslejemål. Bygningen er opført i 2 etager samt kælder, ved det historiske bymiljø omkring Valby Tingsted, der er hjertet i det centrale Valby.

De Gamles By

Københavns Kommune – De Gamles by

Etablering af en byplads med åben nærgenbrugsplads samt anlæggelse af legeplads til daginstitutionen Guldsmeden.

 

 

Kildevældsparken

Københavns Kommune – Kildevældsparken

Udførelse af et grønt aktivitetsbånd bestående af en klinke sti hvortil særlige aktivitetsmuligheder støder op til såsom enter, spor-traceer, nedsivningsområder, kvashegn samt beplantning af 122 solitære træer.

Containerstriben, Opturen

Roskilde Kommune – Containerstriben “Opturen”

Etablering af trædæk

Køgevej

Roskilde Kommune – Renovering af fortove og kantsten

Vapnagaard

HELSINGØR – Danmarkshistoriens største boligrenovering er for tiden i gang på Vapnagaard i Helsingør. Her står P.P. Landskab for samtlige udeanlæg ved i alt 57 boligblokke.

Her kan du læse mere om det enorme projekt.

Towers

Udførelse af beplatningsentreprise

Broerne over inderhavnen

AMAGER – stiforbindelser i tilknytning til Trangravsbroen og Proviantbroen.

Samlet entreprisesum: 1.500.000 kr. ekskl. moms.

 

Tivoli – Strædet

Omlægning af belægninger i Strædet i anledningen af Tivoli’s 100 års fødselsdag

Rødegårdskarreen

KØBENHAVN – Totalrenovering af Rødegårdkarreens udearealer, inkl.  kloak og LAR.

Samlet entreprisesum: 7.000.000 kr. ekskl. moms.

Lyskryds Kongevejen/Rudersdalsvej

RUDERSDAL – Renovering af lyskrydset Kongevejen/Rudersdalvej, herunder etablering af nye svingbaner samt flytning af lysregulering.

Samlet entreprisesum: 1.800.000 kr. ekskl. moms.

Rudersdalsvej

Holte – Anlægning af nye cykelstier og fortove.

Samlet entreprisesum: 4.300.000 kr. ekskl. moms.

 

 

Helleanlæg Byagervej og Vestervangsvej

BIRKERØD – etablering af nye helleanlæg på Byagervej og Vestervangsvej.

Samlet entreprisesum: 1.000.000 kr. ekskl. moms.

 

Sundholms bakker

Anlæggelse af rekreativt byrum for Center for Bydesign og Sundholmskvarterets områdeløft

Gullandsgården

Københavns Kommune – etablering af grønne hjørner i Gullandsgården

Tornevangsvej

BIRKERØD – anlægning af nye vejbaner, cykelstier og fortove, inkl. kloak.

Samlet entreprisesum: 7.800.000 kr. ekskl. moms.

Dronninggårds Allé

HOLTE – Etablering af nye cykelstier og fortove samt tilretning af indkørsler.

Samlet entreprisesum: 4.700.000 kr. ekskl. moms.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial