Om P.P. landskab A/S

En virksomhed er aldrig dygtigere end sine medarbejdere og aldrig stærkere end sit fundament.

Her er P.P. landskab godt stillet. Vores projektleder og formænd er blandt de mest erfarne kræfter i branchen, og vores fundament er et af landets mest stabile håndværksvirksomheder – P.P. brolægning –  der i 34 år har sat standarden for faget.

P.P. landskab blev stiftet i 2012 med det formål at udføre anlægsgartnerarbejde af højeste håndværksmæssige kvalitet. Desuden kan vi trække på projektafdelingen i P.P. brolægning – både til administration og når vi har brug får et sjak af landets bedste brolæggere.

Drivkræften i firmaet er Direktør Kasper Thomsen.

Kapaciteten

P.P. landskab har 20 fastansatte fagfolk og en maskinpark, der er i stand til at gennemføre enhver type anlægsgartnerarbejde.

Alle P.P. landskabs biler, redskaber og maskiner er nyindkøbt. Det skete for at sikre en optimal drift fra dag 1. Virksomheden opererer desuden med en miljøhandlingsplan, som garanterer, at materiellet bliver udskiftet hyppigt. Dette tilsikrer både, at maskinparken altid er opdateret med den nyeste miljøteknologi , og at vi kan yde størst mulig effektivitet i det daglige arbejde med færrest mulige driftsnedbrud.

Samarbejdet

P.P. landskab er bevidst om, at nutidens store anlægsprojekter kræver en uhørt høj grad af styring, samarbejde og kommunikation.

Kvalitetssikring, opmærksom egenkontrol og billeddokumentation af eget og underentreprenørers daglige arbejde er indarbejdede rutiner i virksomheden.

Desuden sætter vi en ære i at etablere og vedligeholde en konstruktiv dialog med bygherre, rådgivere, underentreprenører og berørte borgere.

Og vi glæder os til at styre Jeres projekt sikkert i mål!

P.P. gruppen Profil – Brochure 
P.P. gruppen Profil - Brochure