Kloak og Lokal Håndtering af Regnvand (LAR)

Ethvert anlægsprojekts succes afhænger af to ting:

Der skal være styr på jorden, og der skal være styr på vandet.

Dette er landskabsentreprenørens grundelementer, og P.P. landskab har styr på begge dele.

Vi har vores eget kloak-team og to autoriserede kloakmestre med erfaring fra flere kloakprojekter i den tocifrede millionklasse. Derfor er alt fra jordtransporter og bundarbejde til omfangsdræn og kloak på plads med P.P. landskab som entreprenør.

LAR er ingen nyhed

P.P. Landskab anser i dag ethvert anlægsprojekt for også at være et LAR-projekt.

Korrekt afvanding bør simpelthen være en integreret del af alt anlægsarbejde. Derfor tager vi altid højde for de mulige afvandingsløsninger, uanset om vi laver jordbearbejdning, grusarbejder, belægninger, stisystemer eller beplantninger.

Den mere kunstfærdige del af LAR – såsom åbne vandrender, grønne tage, forsinkelsesbassiner, regnbede mv. – er oplagte hjælpemidler, såvel funktionelt som landskabsarkitektonisk. Her har P.P. landskab både faglighed og erfaring med både formgivning og anlæg.

Kontakt os gerne med netop dine kloak- og LAR-udfordringer:

Kontakt Beth Aagaard Nielsen på telefon 4171 1401 eller på bja@pplandskab.dk