Kildevældsparken

Københavns Kommune – Kildevældsparken

Udførelse af et grønt aktivitetsbånd bestående af en klinke sti hvortil særlige aktivitetsmuligheder støder op til såsom enter, spor-traceer, nedsivningsområder, kvashegn samt beplantning af 122 solitære træer.