Karen Blixen Plads – Belægning

Entreprisen var en del af det nye byrum på KU Søndre Campus med opførelse af et universitetstorv med cykelparkering og et stort grønt fælles friareal (Grønningen), som forbinder campus til Amager Fælled.