De stabile samarbejdspartnere

En entreprenør er aldrig bedre end sin værste underentreprenør.

Ofte har bygherre og rådgivere desværre ikke noget indblik i, hvilke underentreprenører hovedentreprenøren hiver fat i. Dermed er der implicit bygget et stort risikomoment ind i mange projekter, inden de overhoved er kommet i gang.

Det undgår I hos P.P. landskab.

 

Egne folk og faste partnere

Først og fremmest kan vi som landets eneste anlægsgartnerfirma stille med hele 5 faglærte, erfarne brolæggersjak. Det skyldes, at ”moderfirmaet” P.P. brolægning sidder i samme hus som os, og vi har et formaliseret samarbejde baseret på gensidig tillid (personligt og til hinandens evner), kommunikation og faste arbejdsgange.

P.P. landskabs projektleder er selv aut. kloakmestre, og alt kloakarbejder bliver udført af virksomhedens eget kloakteam. I tilfælde af spidsbelastning benyttes P. P. brolægnings kloakteam uden forsinkelse eller merudgifter.

Alle underentreprenører indenfor eksempelvis el-arbejder, jordtransport, træfældning, tømrerarbejde og lignende er faste samarbejdspartnere, som vi har med sag efter sag.

Vi kræver af alle vores underentreprenører, at deres ansatte arbejder på dansk overenskomst og kan dokumentere dette.

Vi kræver af alle vores underentreprenører, at deres kvalitetssikringsmateriale er udfyldt korrekt og fremsendt til tiden.