Broerne over inderhavnen

AMAGER – stiforbindelser i tilknytning til Trangravsbroen og Proviantbroen.

Samlet entreprisesum: 1.500.000 kr. ekskl. moms.