AAB afd. 13

Renovering af kloak og belægninger i gårdanlægget i AAB afd. 13.